Budowa farmy fotowoltaicznej. Jak wygląda proces inwestycyjny?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie instalacji fotowoltaicznej. W dużej mierze wynika to z chęci uniezależnienia się od głównych dostawców prądu, szczególnie w kontekście rosnących cen energii. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej.

Instalacja a farma fotowoltaiczna

Choć popularność farm fotowoltaicznych sukcesywnie rośnie, wiedza na ich temat wśród polskich inwestorów wciąż jest niewystarczająca. Tymczasem stanowią one skuteczny sposób na osiągnięcie dodatkowego przychodu.

W pierwszej kolejności należałoby jednak rozróżnić pojęcia: mikroinstalacje oraz farmy fotowoltaiczne. Pierwsze montowane są na dachach gospodarstw domowych, co pozwala im osiągnąć niezależność energetyczną. Osiągają one przeważnie moc na poziomie 50 kW. Z kolei farmami określa się instalacje działające na tej zasadzie, ale w skali makro, zapewniające produkcję kilku megawatów energii. Poza wyższą mocą różnią się one od instalacji domowych tym, że nie instaluje się ich na dachu, lecz na gruncie, a wytworzony prąd sprzedaje się sieciom energetycznym.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Proces budowy farmy fotowoltaicznej musi przebiegać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Pierwszy z warunków, jaki musi zostać spełniony, dotyczy działki, na której stanie instalacja. Jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 2 ha, a szerokość musi wynosić co najmniej 50 m. Pomiędzy panelami musi bowiem zostać zachowana określona odległość.

Klasa gleby na działce pod fotowoltaikę nie może być wyższa niż IV, a cała inwestycja musi być zbieżna z planem zagospodarowania przestrzennego. Istotna jest również lokalizacja działki. Aby instalacja była w stanie bez przeszkód pozyskiwać energię słoneczną, musi zostać usytuowana odpowiednio do kierunku padania światła, czyli w kierunku południowym bądź być całkiem płaska. W jej otoczeniu nie mogą się też znajdować żadne obiekty dające cień.

Jeżeli uda się znaleźć odpowiednią działkę pod farmę, można przystąpić do opracowania planu jej budowy. Powinny zostać uwzględnione w nim takie kwestie jak układ paneli, odstępy między nimi, rozkład elektryki, typ wykorzystanych urządzeń, a także systemy oświetlania i monitoringu oraz rodzaj ogrodzenia. W projekcie powinny znaleźć się także szacunkowe wyliczenia produkcji energii w skali miesięcznej i rocznej, a także prognozy dotyczące efektywności całej instalacji.

Kolejnym etapem jest pozyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, a także decyzji środowiskowych. W tym celu konieczne jest przedstawienie analizy oddziaływania farmy na jej otoczenie. Następnie trzeba zadbać o odpowiednie warunki przyłączeniowe do instalacji. Obowiązkiem inwestora jest wskazanie dokładnych parametrów farmy, w tym przedstawienie warunków zabudowy, tytułu prawnego do nieruchomości oraz dokładnego planu całego obiektu.

Ostatnim etapem procesu inwestycyjnego w farmę jest aukcja OZE, na której inwestor sprzedaje energię wytworzoną za pośrednictwem fotowoltaiki. Takie aukcje mają charakter cykliczny, a ich zwycięzcy mają rok na postawienie farmy oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z jej budową, w tym na uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej, wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zarówno mikroinstalacje przeznaczone dla gospodarstw domowych, jak i farmy fotowoltaiczne objęte są programami dofinansowania. W drugim przypadku środki pozyskać można głównie z niskooprocentowanych kredytów oraz dotacji przyznawanych przez Unię Europejską. Trzeba jednak podkreślić, że tego typu wsparcie przyznawane jest wyłącznie na te inwestycje, które są już w toku. Dlatego ich rozpoczęcie wymaga wkładu własnego. Wysokość przyznawanych środków determinowana jest głównie planowaną mocą farmy. Maksymalna wartość takiego dofinansowania może wynieś 85% wartości farmy.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest zatem dość złożona i niestety czasochłonna. Jeżeli zostanie jednak dobrze zaplanowana, a następnie poprawnie wdrożona, może przynieść szereg korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Fotowoltaika. Czy można na niej zarabiać bez posiadania własnej ziemi?

Related Posts