Dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaiczne — sprawdź jak to zrobić?

Aby postawić farmę fotowoltaiczną, potrzebny jest odpowiedni teren. Warto na to spojrzeć od drugiej strony. Jeżeli posiadamy działkę spełniającą wymogi farmy fotowoltaicznej, ale boimy się zaangażować w biznes tego rodzaju, możemy zlecić tę pracę firmie, która zajmie się tym od początku do końca, a my dodatkowo na tym zarobimy. Jak to zrobić?

Dlaczego firmy chcą dzierżawić, a nie wykupywać działki?

Działkę rolną o odpowiedniej klasie może kupić jedynie rolnik indywidualny. Już tylko to jest wystarczającym ograniczeniem, którego żadna firma nie może przekroczyć. Dlatego właśnie decydują się one na dzierżawę. To jedyna opcja, z której mogą skorzystać. Umowę dzierżawy podpisuje się zwykle na okres około 30 lat, podczas których nie trzeba się martwić o inflację. Każdego roku, w którym wzrośnie, wysokość umownego czynszu jest odpowiednio waloryzowana. W rezultacie po 30 latach wartość czynszu będzie dla właściciela działki tak samo korzystna, jak w początkowym okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

Przede wszystkim trzeba mieć dobrą działkę

Warto zastanowić się nad wydzierżawieniem swojej działki, jeśli tylko posiada ona wszystkie cechy niezbędne do stworzenia na niej farmy fotowoltaicznej. Jeśli posiadamy działkę, której właścicielami jesteśmy od minimum 5 lat i nie była ona w obszarze programu Natura 2000, czy też innych programów chroniących środowisko, a ponadto:

  • o powierzchni minimum 1 ha,
  • o minimalnej szerokości 50 m
  • blisko sieci średniego lub wysokiego napięcia,
  • bez obiektów zacieniających,
  • z klasą gruntu IV, V lub VI,
  • bez miejscowego planu zagospodarowania.

Z całą pewnością można ją wydzierżawić inwestorowi, który podejmie się kompleksowego działania i zapewni właścicielowi działki stabilny zarobek przez określony w umowie czas.

Co trzeba zrobić, aby wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną?

Należy odezwać się do firmy, która zajmuje się stawianiem farm w sposób profesjonalny. Oznacza to, że jest to główna działalność danego podmiotu. Ponadto należy rozeznać się w sieci, czy dana firma ma dobre opinie i co do tej pory udało jej się zrealizować. Istotne są też warunki podpisania umowy, które powinny być stworzone w jasny, klarowny sposób. Co interesujące, większość firm tego rodzaju zajmie się wszystkimi istotnymi kwestiami, łącznie ze wsparciem właściciela działki w dopełnieniu formalności leżących po jego stronie.

Po podpisaniu umowy dzierżawy firma stawiająca farmę rozpoczyna działania związane z zebraniem wszystkich niezbędnych papierów potrzebnych do rozpoczęcia montażu paneli. Może to trwać do kilku lat. Po tym czasie następuje stosunkowo szybki montaż, po którym następuje okres działania farmy.

Czy dzierżawienie się opłaca?

Jeśli budowa farmy dojdzie do skutku, co z przyczyn niezależnych dla obu stron może się czasem nie wydarzyć, to będzie przynosić pieniądze przez około 25 lat. Właściciel działki będzie otrzymywał zapłatę zgodną z podpisaną umową z założeniem, że pokryje koszty dotyczące podatku od nieruchomości.

Po minięciu czasu zapisanego w umowie farma powinna być w całości rozebrana przez dzierżawcę, a teren doprowadzony do stanu sprzed dzierżawy. Ważne jest też, że umowa przechodzi na spadkobierców. Okres około 25 lat i dłużej jest bardzo długi i jeśli w tym czasie umrze właściciel działki, czynsz wypłacany mu wcześniej będzie przekazany jego spadkobiercom.

Jak widać, jest to biznes, który się opłaca. Zarówno firmom zajmującym się kompleksowym stawianiem farm, jak i tym osobom, które są w posiadaniu działek o właściwych cechach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Gdzie najlepiej budować farmy słoneczne pod względem nasłonecznienia?

Next Post

Na jakie dofinansowanie farm fotowoltaicznych możemy liczyć?

Related Posts