Grzywna za brak świadectwa energetycznego – od 500zł do 5000zł

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają świadectwa energetycznego, mogą zostać ukarani grzywną. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, od 28 kwietnia 2023 r., do domów i mieszkań będą pukać kontrolerzy, by przeprowadzić kontrole ogrzewania.

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do regularnego przeprowadzania kontroli ogrzewania. Kontrole muszą być przeprowadzane raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW, raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, raz na 3 lata dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c (zapis w ustawie), dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW oraz raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Kontrolę może przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Po kontroli sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis osobisty osoby przeprowadzającej kontrolę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają świadectwa energetycznego lub nie przeprowadzą kontroli ogrzewania w terminie, mogą zostać ukarani grzywną. Grzywna może wynieść od 500 zł do 5000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Czy należy odśnieżać panele fotowoltaiczne — na co zwrócić uwagę muszą właściciele farm?

Next Post

Jakie są największe farmy fotowoltaiczne na świecie?

Related Posts