Czym jest – świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Obowiązek posiadania świadectwa wynika z prawa europejskiego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne w następujących sytuacjach: 

  • sprzedaż lub najem budynku lub części budynku 
  • użytkowanie budynku lub części budynku przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej 
  • użytkowanie budynku lub części budynku o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności 
  • nowe budynki 

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić tylko osoba uprawniona. Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat. W przypadku zmiany charakterystyki energetycznej budynku świadectwo traci ważność. 

Obowiązki właściciela 

Właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia, aby w budynku lub jego części znajdowało się świadectwo charakterystyki energetycznej. Właściciel budynku jest również zobowiązany do udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy budynku lub części budynku. 

Kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej 

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi kara grzywny. Wysokość kary zależy od rodzaju budynku. 

Zalety posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej 

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej ma wiele zalet. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na: 

  • ocenę efektywności energetycznej budynku 
  • szacowanie kosztów eksploatacji budynku 
  • podjęcie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku 
  • uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynku 

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej 

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy zlecić wykonanie świadectwa osobie uprawnionej. Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. 

W celu zlecenia wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej należy skontaktować się z osobą uprawnioną i przedstawić jej informacje o budynku, dla którego ma zostać wykonane świadectwo. 

Osoba uprawniona wykona świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie informacji przekazanych przez właściciela budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie dostarczone właścicielowi budynku w formie papierowej lub elektronicznej. 

Koszty wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej 

Koszty wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej zależą od rodzaju budynku i wielkości budynku.  

Źródło:  

https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/efektywnosc-energetyczna-budynkow
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej#:~:text=Wa%C5%BCno%C5%9B%C4%87%20%C5%9Bwiadectwa,okres,%20na%20jaki%20zosta%C5%82y%20sporz%C4%85dzone
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Generatywne narzędzia AI generują mniej zainteresowania niż jeszcze kilka miesięcy temu

Next Post

Zyski z elektrowni słonecznej w dobie inflacji. Czy takie rozwiązanie się opłaca?

Related Posts