Zyski z elektrowni słonecznej w dobie inflacji. Czy takie rozwiązanie się opłaca?

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne wymaga dość sporego kapitału początkowego. Dlatego w dobie rosnącej inflacji wiele osób zwyczajnie boi się zaryzykować, a opłacalność takiego przedsięwzięcia rodzi pewne wątpliwości. Niekoniecznie słuszne. Czy faktycznie jest się czego obawiać, inwestując w fotowoltaikę?

Specyfika inwestowania w fotowoltaikę

Inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne ma pewne specyficzne cechy. To opłacalne rozwiązanie, jednak warto w pierwszej kolejności nieco więcej się o nim dowiedzieć. Zacznijmy od tego, że opłacalność farmy fotowoltaicznej obserwuje się przeważnie po upływie mniej więcej 10 lat. Z drugiej jednak strony, w ostatnim czasie obniżyły się ceny materiałów, które wykorzystuje się przy budowie tego typu instalacji. Opłacalność inwestycji zawsze należy szacować na podstawie aktualnych danych.

W przypadku elektrowni słonecznych, inwestycje w nie uchodzą obecnie za opłacalne. Przykładowo wytwarzając w skali roku 1000 MWh, możliwe jest osiągnięcie zysku na poziomie 420 tys. zł. Kapitał zainwestowany w fotowoltaikę, mierzony w milionach złotych, ma szansę zwrócić się już po ok. 7 latach.

Plusem jest też to, że na instalacje fotowoltaiczne można uzyskać dofinansowanie, pochodzące z różnego rodzaju programów i dotacji.

Elektrownia solarna. Co warto wiedzieć o inwestycji w nią?

Inwestycja w elektrownię solarną może zacząć przynosić zyski już po upływie jednego roku. Rekomenduje się przy tym założyć (biorąc pod uwagę całkowite nasłonecznienie), że taka farma będzie działać przez mniej więcej 1/3 część roku. Na przychody z instalacji fotowoltaicznej wpływ ma również lokalizacja samych paneli, jak również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zatem, aby panele słoneczne pracowały wydajnie, co przełoży się na przyszły dochód, muszą mieć zapewniony pełen dostęp do światła słonecznego. Nie można też dopuścić, by były czymś przysłonięte. Elektrownia słoneczna może zatem przynieść pokaźny zysk, o ile spełnione zostaną powyższe warunki. Oznacza to, że kolektory muszą pracować cały czas, przez wszystkie ciepłe dni w roku. Trzeba liczyć się z tym, że nawet nieznaczny padający na nie cień, może doprowadzić do obniżenia się wydajności ich pracy. W przypadku elektrowni solarnych działających na większą skalę może to oznaczać poważne straty.

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę

Przejdźmy zatem do kluczowego pytania, a mianowicie: czy inwestycja w elektrownię słoneczną się opłaca? Tak, może być to opłacalny interes, o ile mądrze do tego podejdziemy. Inwestycję taką należy dokładnie przemyśleć. Opłacalność farmy solarnej determinowana jest bowiem szeroką grupą czynników nie tylko środowiskowych, ale i ekonomicznych oraz politycznych.

Decydując się na inwestycję w farmę fotowoltaiczną, trzeba brać pod uwagę wszystkie warunki, które mogą w przyszłości wpłynąć na jej dochodowość. Za opłacalnością tego rozwiązania przemawia też fakt, że koszt instalacji panel sukcesywnie maleje, co wynika z ich rosnącej popularności. Siłą rzeczy, najwyższe zyski generują obecnie działające na większą skalę elektrownie solarne, których działalność wiąże się z komercyjnym wykorzystaniem energii elektrycznej czerpanej z promieniowania słonecznego. Może być ona na przykład odsprzedana zakładom przemysłowym lub innym podmiotom.

Budowa elektrowni solarnej, mimo stopniowego obniżania się kosztów paneli, wciąż oznacza ogromny wydatek. Dlatego taka inwestycja wymaga dużego kapitału początkowego. Do tego dojdą jeszcze koszty utrzymania paneli, w tym ich serwisowania oraz konserwowania. Należy również przygotować profesjonalny plan prac instalacyjnych. Niemniej jednak postawienie instalacji to wydatek jednorazowy, a inwestycja taka będzie przynosić zysk przez wiele lat. Tym bardziej że przyszłości przemysłu energetycznego upatruje się obecnie właśnie w fotowoltaice, z uwagi na wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Czym jest – świadectwo charakterystyki energetycznej

Next Post

Świadectwo energetyczne a możliwość uzyskania dofinansowania

Related Posts